GR 5 - od Ženevského jezera až do Nice

16.07.2018

GR 5, jedna z dálkových tras protínajících Evropu. Po Pyrenejích měla rozhodně nevděčné postavení. Ať chtěla nebo ne, rozhodně bylo jasné, že bude s GR 11 srovnávána, jinak to ani nešlo. 

Jen stručně na úvod: GR 5 je dálkový trek začínající v Nizozemí, dále procházející Belgií a Lucemburskem, celkově měří 2 290 km. My zvolili pouze jeho závěrečnou část, která vede přes francouzské Alpy, konkrétně od Ženevského jezera až do Nice, ke Středozemnímu moři. Přejít tuto část GR 5 trvá cca 25 dní a její převýšení čítá asi 30.000 v.m. 

Tak jsme zpět! GR 5 byla boj, ale byl to boj krásný! (Jen na úvod, píši tyto řádky a stále mě trošku bolí kolena. Taková příjemná připomínka, že Alpy nás nenechaly projít jen tak!)