CLONA A SVĚTELNOST OBJEKTIVU

  • clonu najdeme uvnitř objektivu v podobě lamel, které vytvářejí kruhový tvar. Tyto lamely podle toho jak jsou uzavřeny/otevřeny ovlivňují množství světla dopadajícího skrze objektiv na snímač fotoaparátu.
  • světelnost objektivu je dána velikosti „díry“, kterou dokáže clona vytvořit. Čím více se clona dokáže otevřít, tím více propustí světla, díky tomu má lepší tzv. světelnost. Tato světelnost se označuje písmenem „f“ například f1,8 f2,8, f5,6, f8 apod.

VYSVĚTLENÍ

Celý tento proces funguje jako lidské oko. Naše zorničky se přizpůsobují právě okolnímu světlu. Pokud je světla hodně, tak se stahují a pokud je světla málo, tak se zorničky roztahují, a díky tomu částečně vidíme i ve tmě. Stejně jako clona v objektivu. Pokud je plně otevřená, dokáže ve zhoršených světelných podmínkách udělat lepší fotku.

CLONA A HLOUBKA OSTROSTI

  • hloubka ostrosti nám určuje, co na fotografii bude ostré a co bude rozmazané.
  • na hloubku ostrosti má vliv i ohnisková vzdalenost objektivu a velikost snímacího čipu
  • Jinak se pracuje s hloubkou ostrosti při použití makro objektivu, teleobjektivu nebo pevného objektivu.

VYSVĚTLENÍ

Hloubku ostrosti ovlivňujete primárně clonou v objektivu. Pokud bude clona plně otevřená, tak zaostřený prostor se bude řádově pohybovat mezi milimetry až pár centimetry. Tím jak budeme clonu postupně přivírat, tak budeme zaostřený prostor „rozšiřovat“ od pár centimetrů až po několik metrů či kilometrů v závislosti na objektivu a ohniskové vzdálenosti. V případě širokoúhlých objektivů je na stejnou clonu hloubka ostrosti větší než při použití teleobjektivů nebo makro objektivů. Pro focení portrétu a detailu se využívá právě plně otevřená clona, aby jsme hezky rozostřili pozadí. Pokud bychom, ale chtěli pozadí aspoň částečně zachovat, aby bylo poznat co je kolem, tak si lehce přicloníme tím, že clonu lehce přivřeme.

v pozadí chceme zachovat město jako kulisu, a proto clonu lehce uzavřeme

Naopak při focení krajin chceme většinou mít ostré všechno. Chceme ostré jezero v popředí, lodičku a les ve střední části fotky a taky chceme ostré fotky v pozadí. V tomto případě clonu uzavíráme a používáme širokoúhlý objektiv, aby jsme měli všechno hezky ostrý.